Viaplanners Produkter

Viaplanner henvender sig til virksomheder, der skal have opbygget eller tilpasset forretningsmodellen for at kunne imødegå den strategiske retning, der er fastsat af topledelsen.

En virksomheds robusthed afhænger af forretningens mulighed for at eksekvere på den strategiske retning, men også forretningens mulighed for at kunne melde forandringer i til topledelsen, som skaber forandringer i virksomhedens eksterne eller interne miljø; forandringer, som topledelsen skal kunne reagere rettidigt på, for at kunne føre virksomheden fremad.

Sådan kan ViaPlanner hjælpe dig

Viaplanner kan hjælpe dig med at følge den vej du har planlagt for din virksomhed, og give dig værktøjerne til at du kan sikre gevinst på din strategiske retning.

For eksempel ved

 1. At opbygge en forretningsmodel som kan understøtte den strategiske retning
 2. Sikre at du ejer og kan bruge værktøjerne til at skabe gennemsigtighed fra et forretningsbehov opstår til den som en forbedring implementeres
 3. Opbygge konkrete værktøjer som årshjul, risikoanalyse, markedsanalyse og SWOT til at forstå den strategiske retning og de behov som et evigt foranderligt marked afstedkommer
 4. Skabe overblik over dine forretningsprocesser, applikationslandskab eller dataflow
 5. Skabe en kommunikations- og forandringsstrategi til at konsolidere en beslutning
 6. Tilbyde undervisning, coaching eller sparring inden for disse områder – både til medarbejdere og ledere

Produktoverblik

 • Opbygning af årshjul for ledelse og bestyrelser

 • Opbygning af strategikæde

 • Opbygning af forretningsmodel

 • At sætte en strategisk retning ud fra virksomhedens epicentre for værdiskabelse

 • At prioritere og udvælge spor efter strategisk retning

 • At opbygge værktøjer inden for risikostyring, målstyring, gevinststyring, SWOT, PEST, Markedsanalyse, konkurrentanalyse

 • Opbygning af driftsstyringsmodeller i spændfeltet mellem forretning, forbedring og IT

 • Opbygning af projektmodeller til at sikre at projekter ikke igangsættes på for løst grundlag

 • Opbygning af proceslandskab inden for områderne forretning, applikation, system og teknologi

Inden for disse områder tilbydes workshops og undervisning, udarbejdelse eller coaching