Viaplanners Produkter

Strategisk sparringspartner til dig som iværksætter og CEO

Som iværksætter eller CEO i en SMV står du ofte alene som leder, med begrænsede ressourcer til forretningsudvikling og strukturering af virksomheden. ViaPlanner er din aktive partner i opbygningen af forretningsmodeller og vækstplaner for virksomheden. Desuden skaber vi overblik over dine forretningsprocesser og dataflow, så du kan tage stærke, velfunderede beslutninger.

Jeg udnytter min stærke baggrund indenfor analyse og beslutningsprocesser til at skabe overblik over det marked I er i, og matcher jeres produkter endnu stærkere til kundens behov. Derudover har vi sammen fokus på at bygge en strategi der kan afkoble timer fra salg, så du kan komme ud over rampen til endnu flere kunder, og identificerer i processen de kompetencer der skal til for at lykkes.

Vi bliver enige om hvad mål og eventuelle delmål skal være med vores samarbejde. Det kan være at omsætningen skal være højere, profitten skal være højere eller du som iværksætter, blot skal have bedre balance i hverdagen ved at tingene gøres anderledes end nu. Som oftest er jeg inde over en organisation i 3 måneder til 1,5 år. Og nogle gange bliver samarbejdet fast.

Vi bliver enige om hvordan prisen takseres og om det bærende er målet eller tidshorisonten. Som oftest løber ydelserne løbende på, og der faktureres efter aftale når mål eller delmål er nået eller når målet vurderes, når tiden er gået.

Forstå dynamikken i dit ledelsesteam – og stå stærkere som leder

Synes du at det er fantastisk at være leder, men at det kan være udfordrende at skabe et sammenhængende team der spiller hinanden gode? Jeg hjælper dig med at forstå gruppedynamikken i dit team og få følgeskab i dit lederskab.

Som uddannet inden for Organisation og Ledelse på CBS med fokus på virksomhedskommunikation, kultur og strategisk udvikling kombineret med en række år i linjeledelse og som sparringspartner til ledere, samt erfaring inden for driftsteams, transitionsteams og projektteams, har jeg stærk erfaring med at gennemskue dynamikken mellem dine medarbejdere, og kan derfor sætte ind med sparring og værktøjer præcis der hvor I har brug for det.

På et 1-dages kursus uddannes I som team i gruppedynamikker, interaktion og samarbejde, hvorefter vi oftest følger op med et struktureret forløb der forankrer jeres nye læring i hverdagen.

Som supplement eller enkeltstående tilbyder jeg også ledercoahing. Gennem et struktureret coachingforløb får du værktøjerne til bedre at håndtere interaktionen med dit team i:

 • Møder
 • 1:1s
 • Offsites

Kurser afholdes typisk på jeres adresse……..

Kontakt mig for at booke et kursus eller få skræddersyet et forløb netop til jer.

Få processer der understøtter din hverdag, skaber ro og værdi

Oplever du, at jeres processer sander til og vokser i kompleksitet over tid? Opstår der bi-processer eller lokale genveje for at kompensere for manglende transparens, hastighed eller robusthed I kernen? Så lad mig hjælpe med at fjerne de frustrationer I oplever i hverdagen, og samtidig skabe transparens og tryghed i din organisation.

Jeg hjælper jer med kortlægning af den enkelte proces eller proceslandskab, identificering af forbedringer og dokumentation af denne. Når jeg er færdig står I med en klar struktur, transparente forretningsgange og processer der understøtter jeres hverdag. Dermed gør jeg det muligt for jer at dele processer og indsigt på tværs af virksomheden, og med en centralisering af viden undgår I enkeltpersonafhængigheder og sårbare strukturer.

Hvis I foretrækker selv at blive klædt på til opgaven, tilbyder jeg desuden kurser der klæder jer på til selv at kunne løfte opgaven ved at sikre de rigtige rammer for projektet med klar gevinst, og gode konkrete værktøjer samt træning i hvordan disse værktøjer bruges, risici og håndtering af de mest gængse uforudsete implikationer. Værktøjer kan forståelse og brugen af procesmoduler, governance, etablering af årshjul og kontroller samt tilkobling af kompetencer, kommunikation og ledelse.

Sådan kan ViaPlanner hjælpe dig

Viaplanner kan hjælpe dig med at følge den vej du har planlagt for din virksomhed, og give dig værktøjerne til at du kan sikre gevinst på din strategiske retning.

For eksempel ved

 1. At opbygge en forretningsmodel som kan understøtte den strategiske retning
 2. Sikre at du ejer og kan bruge værktøjerne til at skabe gennemsigtighed fra et forretningsbehov opstår til den som en forbedring implementeres
 3. Opbygge konkrete værktøjer som årshjul, risikoanalyse, markedsanalyse og SWOT til at forstå den strategiske retning og de behov som et evigt foranderligt marked afstedkommer
 4. Skabe overblik over dine forretningsprocesser, applikationslandskab eller dataflow
 5. Skabe en kommunikations- og forandringsstrategi til at konsolidere en beslutning
 6. Tilbyde undervisning, coaching eller sparring inden for disse områder – både til medarbejdere og ledere

Produktoverblik

 • Opbygning af årshjul for ledelse og bestyrelser

 • Opbygning af strategikæde

 • Opbygning af forretningsmodel

 • At sætte en strategisk retning ud fra virksomhedens epicentre for værdiskabelse

 • At prioritere og udvælge spor efter strategisk retning

 • At opbygge værktøjer inden for risikostyring, målstyring, gevinststyring, SWOT, PEST, Markedsanalyse, konkurrentanalyse

 • Opbygning af driftsstyringsmodeller i spændfeltet mellem forretning, forbedring og IT

 • Opbygning af projektmodeller til at sikre at projekter ikke igangsættes på for løst grundlag

 • Opbygning af proceslandskab inden for områderne forretning, applikation, system og teknologi

Inden for disse områder tilbydes workshops og undervisning, udarbejdelse eller coaching