Kunder

Viaplanner henvender sig til to typer kunder

Små og mellemstore virksomheder

Viaplanner er til for at små og mellemstore virksomheder kan navigere i en virkelighed, hvor der i stigende grad handles globalt og markeder som vi har kendt dem gennem årtier disruptes, og skaber nye trusler – men også nye muligheder.

Dette kan gøres ved at udvikle konkrete produkter som årshjul for topledelsen og eventuel bestyrelse, markedsanalyser, risikoanalyser og meget andet. Se mere under produkter.

Større virksomheder

Viaplanner er til for at hjælpe større virksomheder med at prioritere i deres projektportefølje ved at arbejde målrettet med governance, projektmodeller og -værktøjer, herunder business Case og gevinstrealisering.

Målet er at sikre at igangværende projekter understøtter den strategiske retning, at projekter ikke modarbejder hinanden.